​Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, co oznaczają poszczególne pola, znajdujące się w dowodzie rejestracyjnym. Poniżej przedstawiamy oznaczenia znajdujące się w dowodzie rejestracyjnym, które powinien znać każdy posiadacz samochodu.

 • A-numer rejestracyjny pojazdu
 • B-data pierwszej rejestracji pojazdu
 • C-dane dotyczące posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu
  • C.1.1 nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego
  • C.1.2 numer PESEL lub REGON
  • C.1.3 adres posiadacza dowodu rejestracyjnego,
  • C.2.1 nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu
  • C.2.2 numer PESEL lub REGON
  • C.2.3 adres właściciela pojazdu D dane dotyczące pojazdu
 • D.1 marka pojazdu
 • D.2 typ pojazdu:
  • wariant, jeżeli występuje,
  • wersja, jeżeli występuje,
  • D.3 model pojazdu
  • E numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, lub podwozia, lub ramy)
  • F.1 maksymalna masa całkowita pojazdu (w kg)
  • F.2 dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg)
  • F.3 dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg)
  • G masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż kategoria M1 masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające (w kg)
  • H okres ważności dowodu, jeżeli występuje takie ograniczenie
  • I data wydania dowodu rejestracyjnego
  • J kategoria pojazdu
  • K numer świadectwa homologacji typu pojazdu, jeżeli występuje
  • L liczba osi
  • O.1 maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg)
  • O.2 maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg)
  • P.1 pojemność silnika (w cm3)
  • P.2 maksymalna moc netto silnika (w kW)
  • P.3 rodzaj paliwa
  • Q stosunek mocy do masy własnej (w kW/kg); dotyczy motocykli i motorowerów
  • S.1 liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy
  • S.2 liczba miejsc stojących, jeżeli występuje

Co zrobić, gdy pole w dowodzie rejestracyjnym jest puste?

Jak widać powyżej, pól w dowodzie rejestracyjnym jest naprawdę wiele. Zawsze, niezalezienie od pojazdu są one ułożone w dokładnie taki sam sposób, wszystko po to, by ułatwić odczytywanie poszczególnych danych w dowodzie rejestracyjnym, niezależnie od tego, jakiego pojazdu dotyczy. Nie są jednak niczym dziwnym same puste pola – jeżeli nie zostały one uzupełnione, oznacza to, że nie dotyczą one naszego pojazdu. Zjawisko takie nie jest niczym dziwnym, bowiem niektóre dane i pola będą tyczyły się poszczególnych typów pojazdu, jak jednoślady czy autobusy. Nie będą one więc wypełnione w momencie, gdy dowód rejestracyjny tyczy się standardowego samochodu osobowego. Obecność tych pól jest konieczna, by wszystkie dowody zawierały takie same pola – to dzięki temu odczytuje się z nich dane w sposób uniwersalny, i poszczególne z nich obecne są zawsze w tym samym miejscu.

Warto przeczytać