​Od 1 stycznia 2020 znacząco zmieniło się prawo – od tego dnia policjanci oraz przedstawiciele innych służb, w tym żandarmerii czy straży granicznej, mają możliwość sprawdzania naszych liczników przejechanych kilometrów. W praktyce liczniki te będą sprawdzana niemal podczas każdej kontroli policyjnej. W tym przypadku wyjątkami będą jedynie sytuacje, w których liczy się dla policjantów czas oraz ilość sprawdzanych pojazdów – w praktyce są to jednak jedynie specjalnie organizowane akcje. W innych przypadkach możemy spodziewać się, że liczniki przejechanych kilometrów będą sprawdzane oraz przesyłane do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Po co sprawdzanie liczników przejechanych kilometrów w naszych samochodach?

Zmiany prawne to tak naprawdę kontynuacja zmian, które miały już miejsce w roku poprzednim. Wtedy samo cofanie licznika stało się w Polsce nielegalne. To istotna zmiana – wcześniej, chociaż każdy zdawała obie sprawę z tego, czemu służy cofanie licznika, było to dozwolone. Dodatkowo wiele zakładów mechanicznych nie krępowało się zbytnio, przez co reklamowali oni swoje usługi w tym zakresie, dodatkowo były one naprawdę tanie. Zazwyczaj cofnięcie licznika nie kosztowało więcej, niż około 150 zł – nic więc dziwnego, że liczniki, zwłaszcza gdy planowana była sprzedaż danego podjazdu, były cofane. Dzięki temu sprzedający mógł sprzedać swój pojazd za sumę istotnie większą!

Sprawdzanie liczników ma sprawić, że ilość samochodów z cofniętym licznikiem w Polsce będzie spadać z roku na rok. Obecnie po Polskich porusza się ich naprawdę wiele – szacuje się, że to około 1/5 wszystkich pojazdów. Jeszcze gorzej jest w przypadku samochodów sprowadzanych. Tam, w zależności od źródeł, podaje się, że aż 50% samochodów ma cofnięte liczniki, chociaż pojawiają się informacje, które sugerują, że może u nich być nawet 80%!

Musimy pamiętać, że za cofanie liczników grożą naprawdę surowe kary. Co ważne, mogą je otrzymać zarówno osoby, które zleciły cofnięcie licznika, jak i te, które tego dokonały. Pamiętajmy też o tym, że grozi za to kara więzienia. Same wyroki mogą być równe naprawdę długie, ponieważ zmiany w ustawie zakładają, że osoby wyżej wymienione mogą otrzymać karę bezwzględnego więzienia od 3 miesięcy nawet do 5 lat. Jeżeli jednak nie cofaliśmy licznika w swoim pojeździe, nie mamy się czego bać. Powinniśmy się za to cieszyć – w końcu patologia, jaką jest cofanie liczników samochodowych, powinna skończyć się już dawno temu.

Warto przeczytać