​Kolory tablic rejestracyjnych mogą dostarczyć nam sporo wiedzy na temat samego pojazdu, ale również na temat właściciela danego samochodu. Co więc warto wiedzieć o kolorach tablic rejestracyjnych?

Białe tablice rejestracyjne

To najczęściej występujące w Polsce tablice rejestracyjne. Zostały one wprowadzone w naszym kraju po podziale administracyjnym, po 31 marca 2000 roku. Są białe, a na nich znajdują się czarne litery oraz znaki, natomiast po lewej stronie tablicy rejestracyjnej znajduje się jej niebieski fragment.

W Polsce obecnych jest jednak kilka ich wersji, a najnowsza z nich obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku. Nad napisem PL znajduje się na nich symbol Unii Europejskiej, podobnie jak na nalepce legalizacyjnej. To najnowsze i obowiązujące obecnie w Polsce tablice rejestracyjne, chociaż poruszanie się na starszych wersjach jak najbardziej jest legalne i prawidłowe.

Białe tablice z czerwonymi znakami

W tym przypadku mamy do czynienia z tablicami przeznaczonymi dla samochodów, które obecnie dopiero ubiegają się o rejestrację, są to więc tablice rejestracyjne tymczasowe. Znaki mają na nich inny kolor – czerwony, znajdują się na białym tle, różny jest również zapis oznaczeń – nie wykorzystuje się tutaj skrótów dla powiatów (dwuznakowych), ale pojedyncze litery oznaczającej dane województwo.

Zielone tablice rejestracyjne

Są one wydawane od bardzo niedawna, bowiem od 1 stycznia 2020 roku. Wyróżniają się one zielonym tłem, na którym znajdują się czarne znaki. Te tablice przeznaczone są tylko i wyłącznie dla pojazdów bezemisyjnych, czyli albo w 100% elektrycznych, albo wodorowych. Celem zielonych tablic w praktyce jest jedynie informowanie służb o tym, że dany samochód faktycznie jest bezemisyjny. Samochody te mają bowiem przywileje, takie jak jazda buspasami. W takim wypadku, jeżeli samochód z zielonymi tablicami się na nim znajdzie, stosowne służby wiedzą, że ma on do tego prawo.

Żółte tablice zabytkowe

Żółte tablice przeznaczone są dla aut zabytkowych. Aby je uzyskać, samochód musi mieć przynajmniej 30 lat, oraz musi zostać uznany przez konserwatora zabytków za zabytek. Aby było to możliwe, samochód musi, poza wiekiem, posiadać przynajmniej 75% części oryginalnych, a dodatkowa musi minąć przynajmniej 15 lat od daty zakończenia produkcji danego samochodu.

Czarne tablice rejestracyjne

To tablice, które obowiązywały w Polsce przed nowym podziałem administracyjnym. Są one w 100% legalne i cały czas można z nich korzystać, jeżeli samochód w tym czasie nie zmieniał numerów rejestracyjnych. Na chwilę obecną, ze względu na to, że zmiana tablic miała miejsce wiele lat temu, czarne tablice często postrzegane są podobnie do żółtych, przynajmniej w środowisku fanów motoryzacji i zabytkowych samochodów.

Warto przeczytać