Badanie techniczne większość samochodów musi przechodzić co roku – w innym wypadku, nie zostaną one dopuszczone do ruchu drogowego, warto więc o nich pamiętać. Wyjątkiem są sytuacje, w których samochód jest nowy – pierwszy przegląd odbywa się po 3 latach użytkowania, kolejny po dwóch, jednak gdy samochód ma już 5 lat, przeglądy odbywają się już standardowo co roku. Wyjątkiem są sytuacje, w których samochody posiadają, w tym również fabryczną, instalację gazową – one muszą przechodzić przegląd co roku, nawet jeżeli są nowe.

Gdzie przeprowadzane są badania techniczne samochodów?

Badania techniczne przeprowadzane są na stacjach kontroli pojazdów. Istnieją dwa rodzaje stacji – stacje podstawowe i stacje okręgowe. Zazwyczaj większość kierowców, poruszających się samochodami do 3,5 tony, może odbywać badania na stacjach podstawowych. Wyjątkiem są samochody powypadkowe, takie, którym zatrzymano dowód rejestracyjny, czy dopiero sprowadzone do Polski z zagranicy i rejestrowane po raz pierwszy, będą musiały odbyć badanie techniczne na okręgowej stacji kontroli pojazdów. Na szczęście z dostępem do nich nie ma problemów, podobnie jak ze stacjami podstawowymi.

Badanie techniczne samochodu – co się na nie składa, jak przebiega?

Na samym początku konieczne jest upewnienie się, ze samochód, który jest sprawdzany, to na pewno ten, który powinien być sprawdzany – w końcu samochody mogą być do siebie skrajnie podobne, dlatego sprawdzany jest numer VIN samochodu i porównywany jest on z tym umieszczonym w dokumentach samochodu.

Następnie przechodzi się do kontroli dodatkowego wyposażenia samochodu, do której może zaliczać się właśnie wspominana już wcześniej instalacja LPG.

Następnym elementem jest przeprowadzanie badania wszystkich koniecznych elementów pojazdu, które odpowiadają za bezpieczeństwo kierowcy. Samochód podczas takiego badania kontrolowany jest zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa, ale również wszelakich norm ekologicznych, które muszą być spełniane. Nie oznacza to jednak, że samochód musi być w 100% sprawny, by takie badanie przejść.

Jeżeli pojawia się usterki w samochodzie, które nie pozwolą na pozytywne przejście badania, właściciel samochodu ma do 14 dni na ich usuniecie, a następnie samochód musi przejść ponowne badanie, dokładnie na tej samej stacji kontroli pojazdów.

Warto przeczytać